Liitumise tingimused

Grupikoolitusse registreerumine

Kursusele registreerumine

 • Kursusele registreerumiseks tuleb täita vastav vorm, milles tuleb esitada täielik ja korrektne info osaleja ja koera kohta
 • Esitatud andmeid kasutatakse ainult koolituse paremaks korraldamiseks ja neid ei jagata kolmandatele isikutele.
 • Registreerimine on lõpule viidud, kui OÜ Hea Koer arveldusarvele SEB pangas a/a EE731010220191224222 on üle kantud kogu kursuse registreerimistasu. 
 • Registreerimistasu õigeaegse maksmisega kindlustate endale koha grupis.
 • Osaleja kinnitab registreerimistasu tasudes, et on teadlik Liitumise tingimustest ja Kursusel osalemise tingimustest ning nendega nõus.

Kursusest loobumine

 • Kui loobute kursusest rohkem, kui 1 kuu enne koolituse algust, tagastatakse 100% koolitustasust miinus 10€ teenustasu.
 • Kui loobute kursusest 1 kuu-2 nädalat enne koolituse algust, tagastatakse 50% registreerimistasust. Kui loobute vähem, kui 2 nädalat enne koolituse algust, tagastatakse 30% registreerimistasust.  Teenustasu tagastuste puhul 10€. 
 • Kui loobute vähem, kui 3 päeva enne koolituse algust, siis registreerimistasu ei tagastata.

Ära jäänud tunnid

 • Koolitaja tõttu ära jäänud kursuste registreerimistasu makstakse 100% ulatuses tagasi 5 päeva jooksul alates vastava teate saatmisest.
 • Juba alanud kursuse katkestamisel osalustasu tagasi ei maksta.
 • Puudutud tunni eest raha tagasi ei maksta ja tundi üldjuhul ei asendata.
 • Kui koolitaja ei saa terviseprobleemide tõttu teha kontakttunde, siis võib  kuni 1 koeraga tund ühest kursusest toimuda veebi vahendusel. Grupis osalejate üksmeelsel nõusolekul võib veebitundide osakaal olla ka suurem.
 • Koolitaja tõttu ära jäänud tunnile pakutakse võimalusel asendustundi kui see pole mingil põhjusel võimalik, siis tagastatakse vastava tunni tasu (proportsionaalne osa kursuse hinnast) 7 päeva jooksul.
 • Ettenägematute sündmuste puhul (nt koroonaepideemia laienemine), mis muudavad võimatuks näost-näkku kohtumiste korraldamise, jätkuvad kursused veebi vahendusel. Siis tagab koolitaja õppijatele ligipääsu Hea Koera õppekeskkonnale veebis. Konsultatsioonideks kasutatakse Whereby’d, milleks pole eraldi tarkvara vaja. 

Õppeotstarbel filmimine

 • Koolitusel võib koolitaja või koolitaja tellitud fotograaf filmida videoklippe või teha fotosid, et neid õppe- ja turundusotstarbel kasutada. 

Kursusel osalemise tingimused

Koer

 • Turvalisuse kaalutlustel ei saa grupikoolitustes osaleda inimeste ja/või koerte suhtes agressiivsed koerad.
 • Kui koeral algab kursuse vältel innaaeg, siis on kursusele oodatud omanik ilma koerata.
 • Koolitusele on oodatud ainult terved koerad.
 • Kõhulahtisuse käes vaevlev või oksendav koer ei tohi tundi tulla.
 • Kõhulahtisuse, oksendamise, palaviku, lonkamise, köhimise jms sümptomite korral tuleks pöörduda veterinaari poole.
 • Tugevaid arguse või ebakindluse märke näitava või väga hääleka koera koolitussoovi puhul võta enne grupikoolitusse registreerumist koolitajaga ühendust ning kirjelda oma probleemi. Koos leiame loodetavasti koerale ja grupile parima lahenduse.
 • Kui koer ilmutab märke agressiivsusest, mis võib ohustada teisi osalejaid või on häälekas sel määral, et see kahjustab oluliselt teiste õppijate õppimisvõimalusi ja koerte heaolu, siis jätkab ta veebikoolitusel.

Inimene

 • NB! Kõigil koolitusruumi sisenejatel on vaja esitada kehtiv COVID läbipõdemistõend või vaktsineerimistõend.
 • Haigussümptomite esinedes peab inimene jääma koju. Sellest võiks võimalusel teavitada koolitajat e-maili või telefoni teel.
 • Koolitajal on õigus saata koolituselt koju inimene, kel on selged haigustunnused – köha, tugev nohu, hääl on ära. Seda selleks, et kaitsta teis osalejaid.
 • Koroonapuhangu ajal on tundidesse oodatud ühe koeraga kaasa üks inimene. Üksikud erandid on võimalikud. Nendes eritingimustes tuleb koolituse eel või alguses eraldi kokku leppida.
 • Alaealise osaleja puhul on nõutav täiskasvanu kohalolu, kes vastutab koera ja lapse eest. (Koroonapuhangu ajal ei saa alla 15- aastane laps koolitusel käia ülaltoodud põhjusel.)
 • Koolituses osaleja vastutab igal hetkel oma koera eest. Mitte ühelgi hetkel ei lähe vastutus koera eest üle koolitajale, ruumi valdajale või kellelegi kolmandale.
 • Koeraga võib majja siseneda alles siis, kui eelmine koolitusgrupp on väljunud. Oma koolitust oodates ole õues, jaluta koera ümbritsevatel haljasaladel või oota autos. Trepikojas ootamine suurendab oluliselt agressiivsete kokkupõrgete riski koerte vahel, samuti on trepikojas liikvel koolitusega mitte seotud inimesi ja väikesi lapsi, kes võivad koeri karta.
 • Kanna alati kaasas mitmeid kilekotte ja majapidamispaberit oma koera järelt koristamiseks! Stressirohketes oludes võib koeral kõht lahti olla ning ta võib teha plaanitust rohkem hunnikuid, mis koheselt ära koristamist vajavad.
 • Koolitusel osaleja kohustub ära hoidma märgistamist trepikojas, aga ka autodele või maja seintele. Kui see on juhtunud, peab omanik oma koera järelt koheselt koristama ning likvideerima ka uriini lõhnad.
 • Kui koer on trepikotta roojanud, siis on kohene koolitaja informeerimine vajalik, et vastavad kohad saaks desinfitseeriva ainega puhastatud.

Individuaalkoolituse tingimused

 • Individuaalkoolitus toimub reeglina kliendi kodus.
 • Tunnid toimuvad reeglina 1- 2 korda nädalas.
 • Tunnist loobumisest tuleb teatada vähemalt 24 tundi enne tunni algust, vastasel juhul on koolitajal õigus arvestada tunni eest tasu vaatamata tunni ärajäämisele.
 • Esimene kord toimub 2-tunnine (120 min) konsultatsioon, mille käigus kaardistame probleemid, soovid, eelistused.
  Konsultatsioone on vajadusel võimalik ka Zoomi vahendusel pidada.
 • Järgnevad kohtumised on reeglina 60-90 minutit, sõltuvalt vajadustest ja võimalustest.
 • Aega arvestatakse jooksvalt. (See tähendab, et näiteks kaks 90-minutist kohtumist annab kokku 3 tundi koolitusaega. 70 minutit ja 80 minutit annab kokku poolteist tundi koolitusaega.)
 • Kui klient otsustab alustatud kursuse pooleli jätta või ületab seatud ajalimiidi (6 tundi -2 kuud või 10 tundi- 3 kuud), siis toimumata jäänud tundide tasu tagasi ei maksta.
 • Kokkuleppel koolitajaga on võimalik taotleda tundide kaugemasse tulevikku lükkamist. Sel juhul tuleks koolitajat informeerida niipea, kui on selgunud vajadus ja mõjuv põhjus seda teha.
 • Omanik vastutab oma koera eest igal hetkel. Vastutus ei lähe koolitajale üle ka koolituse toimumise ajal.
 • Omaniku kohus on tagada koolitaja ja teiste ümberkaudsete turvalisus.
 • Individuaalkoolituse hinnad algavad 50€/ 1 tund

Tasumine

 • Esimesel kohtumisel tasutakse sularahas või ettemaksena ülekandega kas ainult esmase konsultatsiooni eest või kogu kursuse eest (6 tundi või 10 tundi).
 • Kui kogu kursuse eest pole tasutud teise kohtumise alguseks, siis kehtib tunnile üksiktundide tariif.
 • Kui esimene konsultatsioon toimub Whereby vahendusel, siis peaks esimese konsultatsiooni tasu (või kogu kursuse summa) olema laekunud esimese tunni toimumise päevaks OÜ Hea Koer arveldusarvele ning sellekohane maksekinnitus tuleks saata e-maili manuses aadressile kristina@heakoer.com. Kui olete maksnud vaid esmase konsultatsiooni eest, kuid soovite kursusega jätkata, siis tuleb ülejäänud kursusetasu kanda 2 päeva jooksul peale esimest konsultatsiooni OÜ Hea Koer arveldusarvele.
 • Kui klient elab Tartu Raekoja platsist 7 km raadiusest väljaspool, siis lisandub 7€ transpordi eest. Pikemate distantside puhul kalkuleeritakse ja lepitakse hind kokku esimese koolituse ajaks.

Seminaridele, loengutele ja õppepäevadele registreerumise tingimused

 • Registreerudes seminarile, loengule või õppepäevale tuleb tasuda kogu osalemistasu 2 päeva jooksul pärast koolitajapoolse kinnituse saamist, et vaba koht on olemas. Vastasel korral kaotab esialgne broneering kehtivuse ning teie koht vabastatakse järgmistele huvilistele.
 • Osalustasu tagastamise tingimused on järgmised:
  2 kuud enne koolitust – tagastatakse 100% osalustasust
  1 kuu enne koolitust – tagastatakse 75% osalustasust
  14 päeva enne koolitust – tagastatakse 50% osalustasust
  Teenustasu tagastuste puhul – 10€.
 • Koolitaja süül ära jäänud ürituse osalustasud tagastatakse registreerunutele täies mahus.
 • Koeraga koolitustele on oodatud ainult terved koerad. Kõhulahtisuse, oksendamise, palaviku, lonkamise jm sümptomite korral palun pöörduda veterinaari poole ning tulla tundi ilma koerata.
 • Enne koolitust tuleb koera jalutada.
 • Koera järelt koristamine on kõikjal vajalik!