Treenimisoskuste õpituba

Käitumise treenimine positiivse kinnistusega.

Treenimisoskuste õpitubades  saab iga huviline õppida käitumise ja treenimise/ õpetamisekohta.  Iga õpituba käsitleb käitumise muutmist veidi erineva nurga alt. Oodatud on nii loomaomanikud, -treenerid, veterinaarid kui inimeste õpetajad, treenerid ja füsioterapeudid.

Mis toimub Treenimisoskuste õpitoas?

Iga Treenimisoskuste õpituba koosneb 3 olulisest komponendist: teooriast, mida Kristina ja Lea pakuvad iga teema jaoks tausta loomiseks ning fookuse sättimiseks; praktilistest treenimisharjutustest väikestes 2-3-liikmelistes gruppides ja kõigi osalejate aktiivsest osalusest mõttetöös – küsimused on oodatud läbi kogu õpitoa. Treenimisharjutuste analüüs aitab aga kõiki osalejaid edeneda oma treenimisoskustes järgmisele tasemele. Lõpuks, kui tihti sa ikka sõnalist ja konstruktiivset tagasisidet oma õpetamistegevuse kohta saad?!

Meie Leaga aitame osalejatel mõista, kuidas käitumine kujuneb ja muutub. Aitame mõista, mida ütleb käitumisteadus nende seaduspärade kohta ning kuidas me oma soove ellu viies peaksime käitumise seaduspäradega arvestama. Olgu selleks õppijaks siis koer, inimene- suur või väike, formaalses või mitteformaalses keskkonnas – või ka me ise, keda me pahatihti õppija rollis tähele ei pane.

Õpitubadest saad teadmised kogu eluks. TÕT-s pakutav info lähtub käitumisteadusest, mida seni pole väga laialt avalikkuses populariseeritud, ent mis suudab meie ja meie lähedaste igapäevaelu oluliselt ilusamaks teha.

Treenimisoskuste õpitoad 2020

NB! Seoses eriolukorraga lükkasime 4. õpitoa edasi. Lähiajal anname teada, kuidas jätkame!

2020 aastal algavad koolitused juba 15. jaanuarist. Kui Sa tahad aru saada, mida teed ja kuidas Sinu tehtu õppijat mõjutab, siis oled vägagi oodatud.

Treenimisoskuste õpitubade seeria on loodud üheks tervikuks. Igas järgnevas õpitoas tulevad kasuks eelnevates õpitubades (ka eelnevate aastate jooksul toimunutes) omandatud teadmised ja oskused.

Registreeruda saad aga muidugi ka üksikutesse õpitubadesse. Ühte õpituppa registreerudes on õpitoa hind 34€.

Kohtume koolitusel!